Blanketter och länkar - Viss.nu

4496

Delegering - Kunskapstest Läkemedel

Anhörig kan inte fördela läkemedel i dosett om vårdpersonalen behöver delegering för att överlämna läkemedel till brukaren. om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården finns det bestämmelser om när och hur iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel får delegeras. Instruktionsfilm för delegering av läkemedel. En delegering för läkemedel kan utfärdas när du: utfört webbutbildning ”Jobba säkert med läkemedel” och visat diplom vid delegeringstillfälle varit på delegeringstillfälle hos sjuksköterska Din delegering är tidsbegränsad som längst ett år. Din delegering kan återkallas om du inte Läkemedel och delegering Det finns många olika sorters läkemedel som används på olika sätt och som finns i olika former som tabletter, pulver, flytande och så vidare. Här finns information om läkemedel och vad du behöver känna till inför din delegering .

Delegering läkemedel

  1. Laga kantstött marmor
  2. Vad betyder emission

Viktigt att använda avsedd droppanordning för att få rätt dos. Mixtur: ska intas som de är och ej blandas med andra vätskor. Granulat och pulver är finfördelat läkemedel. Det finns antingen fritt i förpackning och doseras med Läkemedel & delegering: Sida : Läkemedel mot epilepsi och kramper: Sida : Läkemedelsplåster: Sida : Medicin som man för in i slidan: Sida Delegering behövs för att personal som inte har behörighet att iordningställa, administrera och överlämna läkemedel ska få göra det. Delegering får inte göras i ambulanssjukvård. I tandvården får inte arbetsuppgiften att ge lokal anestesi genom ledningsblockad delegeras.

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter - hoganas.se

Ja . Nej 5. Är en delegering alltid tidsbegränsad?

Delegering - Högskolan Dalarna

Nedan finns. Delegering av moment inom läkemedelshanteringen regleras i SOSFS 1997:14, SOSFS 2002:12 och. HSLF-FS 2017:37.

Delegering läkemedel

3.5 Delegering - ansvar läkemedel i hälso- och sjukvården utgör grunden för läkemedelshantering. I läkemedelshantering ingår ordination, Delegering av arbetsuppgifter kopplade till läkemedelshantering ska ske restriktivt och endast i undantagsfall. Utgångsläget är att hanteringen av läkemedel ska ske i en obruten kedja och ska Signeringslista Läkemedel - ljusgrön (pdf, 209.8 kB) Signeringslista Plasmaglukos - rosa (pdf, 197.6 kB) Signeringslista Sondmat - gul (pdf, 215.7 kB) Signeringslista Vidbehovsmedicin - mörkgrön (pdf, 164.1 kB) Signaturförtydligande (pdf, 134.7 kB) Sårjournal (pdf, 156.3 kB) Signeringslistor som ska skrivas ut på vitt papper Bilaga 5 utbildning delegerade uppdrag o Delegering 2020 .
Veteranbilar stockholm

Läkemedel finns i olika beredningsformer.

Den som genom delegering får uppgiften ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker som är förenade med  CPAP, Bilevel pap, mm motståndsandning. Ssk/SG. /FT ja ja. Speciell delegering efter utbildning.
Snitt arbetsdagar per ar

Delegering läkemedel vonne lund
körkort mc ålder
multiple lipomas on dog
hur loggar man ut från skype
ocke trädgård
jamstalldhet i hemmet

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter - hoganas.se

• Den som tar emot en delegering ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och risker förenade med detta. Förberedelse inför delegering Här kan du förbereda dig inför delegeringen inom olika områden: Delegering, Läkemedel, Basala hygienrutiner, ISBAR, Omvårdnad, Avvikelser, Ordinationshandlingar m.m. läkemedel på apotek i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.