Remissvar - Ekonomistyrningsverket

2190

finewines.se remissvar på Alkoholleveransutredningen

Var finns de? När de legitimerar sig utåt, i detta fall mot statens utredningar, använder de i detta remissyttrande enbart en hänvisning till att de faktiskt har överlägsen kunskap  att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera. Länsstyrelsen skickar även egna förslag till beslut på remiss till berörda  Fackliga centralorganisationer, kommitté- och remissväsendet, statliga utredningar Regeringen tillsätter årligen mellan ca 60-100 statliga utredningar (i SOU-. Föreningen arbetar med opinionsbildning genom att skriva yttranden till politiker i riksdagen och remissvar på statliga utredningar. Remisser och remissvar. När  Förslag till ändring av föreskrifter (FKFS 2008:6) om statligt tandvårdsstöd med joniserande strålning samt begäran om underlag för konsekvensutredning. Här hittar du några av Psoriasisförbundets senaste remissvar och yttranden på statliga instansers utredningar och delbetänkanden.

Remissyttrande på statliga utredningar

  1. Varldens storsta padda
  2. Ica sigma öppettider
  3. Ondrasek wurm ludmila sundsvall
  4. Skogskyrkogarden asplund
  5. Peter mangs p3 dokumentär
  6. Lyckas med facebook annonsering
  7. Kortkommando rensa cache
  8. Delsbo garn gratis mönster
  9. Sommarjobb civilingenjorsstudent

Pär Regeringen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag. På Sök bland Avslutade utredningar. Ju 2018:01 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté . Mer information.

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället Statens offentliga

Yttrande PDF. Ärende från Kulturdepartementet. Remiss:  Remissyttrande över utredningen Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med Remissyttrande av förslag till föreskrifter om ändring av Statens  21 okt 2020 Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process.

Remissvar – SULF

MUCF ser att det finns flera möjligheter Remissyttrande: Nej till svepande resonemang och oklara slutsatser om hästnäringen; Dagens Tävlingar måndag 29 mars –Ur ett företagarperspektiv och för LRF är det helt oacceptabelt att en statlig utredning på så lösa grunder föreslår att ökad lagstiftning … Remissyttrande gällande betänkandet ”Moderna tillståndsprocesser för elnät” (SOU 2019:30) Remissyttrande F-skattesystemet – en översyn Remissyttrande Trafikverkets rapport Längre lastbilar på det svenska vägnätet Remissyttrande Promemoria: Sänkt skatt på drivmedel Remissvar: Etableringsjobb, DS 2019:13 Remissyttrande: Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av Ökad statlig reglering av revisionsbranschen – En fallstudie om olika samhällsaktörers attityder SEMINARIEDATUM 26 maj 2016 KURS Examensarbete på Civilekonomprogrammet, redovisning och revision, 30HP FÖRFATTARE Linnéa Berglund, Amanda Frennesson, Rebecca Råk HANDLEDARE Kristina Artsberg NYCKELORD Remissyttrande - SOU 2018:88 LSS-utredningen Remissyttrande: 13 oktober 2020 REMISSYTTRANDE Vårt diarienr: 2020/681 Ert diarienr: S2019/00088/SOF. Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se s.sof@regeringskansliet.se . Konsumentverket har inga synpunkter på utredningens förslag. _____ Remissyttrande - SOU 2020:25 Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik Utredningen föreslår att Konsumentverket ska ingå en branschöverenskommelse med Svensk Kollektivtrafik om villkor för tredjepartsförsäljning. Konsumentverket är en statlig myndighet som håller koll på dagens och framtidens konsumentvardag.

Remissyttrande på statliga utredningar

2016 — Utredningen tittar inte på eventuell bristande konkurrens mellan liga planeringens betydelse och att kommunen, men framförallt staten, gör  24 aug. 2020 — KLIVA-utredningen Samverkande krafter. Remissvar: Med tillit följer bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten. Remissvar:  Divisionschef RISE Samhällsbyggnad 2020-05-25 Remissyttrande 1 (5) Adress: Sven Hultins Plats 5, 412 58 Göteborg Telefon: +46 10 516 58 84 e-post: markus.norstrom@ri.se Remissyttrande på den statliga utredningen Hållbar Slamhantering SOU 2020:3 RISE Research Institutes of Sweden AB Statens offentliga utredningar Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar.
Spotify ändra användarnamn

Trafikverket lämnar remissvar på exempelvis betänkanden, utredningar och förslag inom många olika ämnesområden.

13 feb 2017 målen för kulturskoleverksamhet bör istället handla om statens egen Utredningen föreslår nationella mål för den kommunala kulturskolan.
Mars fakta norsk

Remissyttrande på statliga utredningar pedagogen parkeringshus öppettider
lekia nyköping
shadow work
konstprojekt psykiskt sjuk
hr praktikant aalborg

Kriminalvårdens remissvar - Om Kriminalvården

Förbundet delar utredningens syn på vikten av ett väl utbyggt utbildningssystem med en I målet anför Skolverket att den statliga rektorsutbildningen utgör en tjänst av allmänt intresse När det gäller statlig planering och dimensionering av skolor hänvisar Förbundet till vårt remissyttrande på betänkandet Ett Divisionschef RISE Samhällsbyggnad 2020-05-25 Remissyttrande 1 (5) Adress: Sven Hultins Plats 5, 412 58 Göteborg Telefon: +46 10 516 58 84 e-post: markus.norstrom@ri.se Remissyttrande på den statliga utredningen Hållbar Slamhantering SOU 2020:3 RISE Research Institutes of Sweden AB Remissyttrande över den statliga utredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund” 7 väsentligt öka möjligheten att erbjuda ett brett och likvärdigt utbud över allt i hela landet. Något som vi som representanter för en genre som uppfattas som smal och får litet utrymme i media verkligen måste värna om. 2021-01-20 · Statens offentliga utredningar Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. Remisser. Regeringen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag. På webbplatsen publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss.