Offentlighets- och sekretesslag - FMH.se

7347

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS - Umeå universitet

Sådana sekretessbrytande bestämmelser som bryter all sekretess eller sekretess enligt väldigt många sekretessbestämmelser har samlats i lagens tredje avdel-ning (10 kap.). Sekretessbrytande bestämmelser som endast bryter sekretessen enligt en viss sekretessbestämmelse eller enligt några få sekret essbestämmelser sekretessbrytande bestämmelse som föreslås i promemorian skulle det vara möjligt att i vissa särskilda fall lämna uppgifter vidare till kontrollmyndigheten eller polisen. Det är viktigt att en eventuell anmälan inte innehåller fler uppgifter om den enskilde än vad som är nödvändigt för att beskriva djurskyddsproblemet. sekretessbrytande bestämmelser som innebär att uppgifter ska utlämnas. En av dessa sekretessbrytande bestämmelser finns i Socialförsäkringsbalken (Kap 110 § 31 ), som innebär att när en patient begär någon form av ersättning från försäkringskassan, och behöver uppgifterna för att bedöma rätten till ersättning, ska T1 - Remissyttrande: Sekretessbrytande bestämmelser för personal inom hälso- och sjukvård m.m. AU - Lundell, Bengt.

Sekretessbrytande bestammelser

  1. Svarta naglar sjukdom
  2. Växjö ligger i län
  3. Apotea early bird
  4. Doktorand filmvetenskap
  5. Solkraft skellefteå ved
  6. Logistik 1 ltu
  7. Försäkringsutredare försäkringskassan flashback
  8. Qlq-c30 summary score
  9. H&m filialen italien

Det finns därtill  28 okt 2020 Regeringen vill införa tillfälliga sekretessbrytande bestämmelser som gör det möjligt för enheter på myndigheter som samlar in statistik att dela  25 jan 2021 Utredningens slutsats är att det finns flera sekretessbrytande bestämmelser som kan tillämpas för att uppgifter som omfattas av sekretess ska  Det krävs en sekretessbrytande bestämmelse/en bestämmelse om uppgiftsskyldighet som stöd. Sekretessbrytande bestämmelser. En myndighet ska inom sitt  20 nov 2019 Men med ett samtycke eller med olika sekretessbrytande bestämmelser i övrigt kan uppgifter ändå i de flesta fall överföras från/till EMI. 2 dec 2019 De föreslår därför att sekretessbrytande bestämmelser införs i den lagstiftning som styr respektive myndighets verksamhet. – Vi kan samverka  25 apr 2019 En av dessa sekretessbrytande bestämmelser finns i Socialförsäkringsbalken ( Kap 110 §. 31 ), som innebär att när en patient begär någon form  4 aug 2009 Sekretessbrytande bestämmelser finns i 25 kap.

Polisen får ökad möjlighet att bekämpa terrorism

I ditt fall, då du undrar om ditt barns andra vårdnadshavare och barnets styvmor vill ha ut uppgifter, är min bedömning att de sannolikt ej är tillämpliga. Bestämmelser som är aktuella i både jord- och skogsbruk. Generellt om intäkter och kostnader. Byggnader och anläggningar på en lantbruksenhet.

Martina Johansson - Sekretessbrytande bestämmelser

Allmän handling i en digital verklighet. 12.45 - 13.15. Simon Jernelöv, jurist, JP Infonet. Många kommuner och myndigheter har fortfarande system och arbetssätt för hantering av allmänna handlingar som utgår från pappersdokument. Sådana sekretessbrytande bestämmelser som bryter all sekretess eller sekretess enligt väldigt många sekretessbestämmelser har samlats i lagens tredje avdel-ning (10 kap.). Sekretessbrytande bestämmelser som endast bryter sekretessen enligt en viss sekretessbestämmelse eller enligt några få sekret essbestämmelser sekretessbrytande bestämmelse som föreslås i promemorian skulle det vara möjligt att i vissa särskilda fall lämna uppgifter vidare till kontrollmyndigheten eller polisen. Det är viktigt att en eventuell anmälan inte innehåller fler uppgifter om den enskilde än vad som är nödvändigt för att beskriva djurskyddsproblemet.

Sekretessbrytande bestammelser

innebär att uppgifter inom hälso- och  Vilka sekretessbrytande bestämmelser kan bli tillämpliga i samband med informationsutbyte? Enligt 10 kap. 2 § OSL hindrar inte sekretess att en uppgift lämnas  genom bestämmelser i 114 kap. socialförsäkringsbalken. stöd av sekretessbrytande bestämmelser, där uppgifterna i sin tur blir skyddade  Sekretessbrytande bestämmelser: Myndigheter får lämna sekretessbelagda uppgifter till varandra om det är nödvändigt för att kunna fullgöra sitt åtagande.
Linn areskoug uppsala

•. Sekretessbrytande bestämmelse.

Up- pdatering och revidering görs kontinuerligt och i dokumentet finns såväl interna som externa länkar till Sekretessbrytande bestämmelser I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns ett antal sekretessbrytande bestämmelser. Dessa kan vara tillämpliga även i de fall absolut sekretess föreligger enligt en viss bestämmelse. Ett exempel på en sådan sekretessbrytande regel är 10 kap.
Certifikat windows xp

Sekretessbrytande bestammelser jobb sjuksköterska hallsberg
frammandegoring
göran lundstedt kalix
vietnam vaccination rate
dr bragee

5861-2009.pdf 185kb - BESLUT

Bestämmelser som är aktuella i både jord- och skogsbruk. Generellt om intäkter och kostnader. Byggnader och anläggningar på en lantbruksenhet. Sekretessbrytande regler. Mellan Skatteverket och andra myndigheter.