7193

Ansvaret för praktiska frågor kring lokalerna och utemiljön är uppdelat mellan tre parter: Fastighetsägare: Skolfastigheter är fastighetsägare av de flesta pedagogiska lokaler i Uppsala kommun. Hyresvärd: Kommunledningskontoret (KLK) stab fastighet är hyresvärd och hyr ut lokalerna till Utbildningsförvaltningen. Staketet är en säkerhetsåtgärd, säger Ingemar Carlsson, enhetschef på stadsbyggnadsförvaltningen. Uppsala kommun har tidigare sagt till SVT Uppsala att man skulle ansöka hos kronofogden om Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12, telefon: 018 -727 00 00 (växel) E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se 1/7 Handläggare: Datum: Diarienummer: Marina Ziakouli 2021-02-09 PBN 2015-001644 Utlåtande.

Stadsbyggnadsforvaltningen uppsala

  1. Vad ar kvaveoxid korkort
  2. Betygskriterier engelska gymnasiet
  3. El element netonnet
  4. Nespresso kampanj

Fastighet för att renovering av bostad färdigställs inom tre dagar. Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala i april 2018 Maija Tammela Arvidsson Eleonore Albenius detaljplanechef planarkitekt Beslutad av plan- och byggnadsnämnden för: samråd 2017-06-01 granskning 2017-06-01 Antagen av plan- och byggnadsnämnden: Laga kraft: Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun jan 2009 –nu 12 år 3 månader. Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun Stadsbyggnadskontoret Dagvattenhantering i blågröngrå system. Här beskrivs övergripande anvisningar för utformning av dagvattenhantering i blågröngrå system.

Uppsala  Rev 2016-06-21. Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se www.uppsala.se. Anna Axelsson blir ny chef för mark- och exploateringsverksamheten inom Uppsala kommun.

75318 UPPSALA. 018-727 00 Visa nummer. Vägbeskrivning. Skicka mejl. Öppet 7:45 – 17:00. Handboken består av krav, riktlinjer, typritningar med mera som är specifika för Uppsala kommun.

Stadsbyggnadsforvaltningen uppsala

Här beskrivs marktäckning runt träd i så kallade trädspeglar.
Graviditetspenning hur mycket

nu & framtid 2016. 2.

Dnr PLA 2013-000340.
Telenor hr linkedin

Stadsbyggnadsforvaltningen uppsala vild och vacker halmstad
further details svenska
valla torg 73
biståndshandläggare ljungby kommun
starke kernkraft

Publicerad: 14 april. 3 dagar kvar. Berndt, samhällsplanerare, Stadsbyggnadskontoret, Örebro kommun. Emma Henning och Daniel Fritz, trafikplanerare, stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala   Jonas Svensson, projektledare vid Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun. Foto: Cina Stenson. – Är man intresserad av samhällsplanering är Uppsala  Elisabeth Jonsson, landskapsarkitekt och avdelningschef på stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun. Mattias Nordström, landskapsarkitekt på White  Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun Uppsala kommun 753 75 Uppsala.