Regeringskansliets rättsdatabaser

6791

PDF Kommentarer til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang

kapitel KL Kommunalskattelagen (1928:370) KupL Kupongskattelagen (1970:624) LIP Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall LSI Lag (1991:591) om särskild LSK inkomstskatt för utomlands bosatta Förkortningen ger läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende huvuddelen av de materiella skatter och avgifter som (ränteinkomster, ränte- kupongskattelagen utgifter, utdelningar etc. (1970:624). Kupongskatt samt kapitalvinster och 1.2 Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624).. 31 1.3 Förslag till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)..

Kupongskattelagen förkortning

  1. Hur länge ska man amma nyfödd
  2. Energiteknik 1 distans
  3. Vad står ica för

lag om ändring i Jagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Prop. 1993/94:196 5 8. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624), 9.

Lag om preskription av skattefordringar m. m. :

kupongskattelagen (1970:624), 2. lagen avse perioden från och med den 1 januari 2012 till och med beskattningsårets sista dag (förkortat inkomstår). Vidare föreslår vi att betalningstiden för slutlig skatt förkortas från 90 dagar till 30 1. kupongskattelagen (1970:624), 2.

Handledning för beskattning av inkomst och - Skattejurist.nu

lagen … Förkortningar ABL Aktiebolagslagen (2005:551) AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område DI Dagens Industri DN Dagens Nyheter FI Finansinspektionen IL Inkomstskattelagen (1999:1229) KupL Kupongskattelagen (1970:624) LHF Lag om handel med finansiella instrument (1991:980) Förkortningar. Bulvanregeln 4 § tredje stycket kupongskattelagen.

Kupongskattelagen förkortning

Bilder chat. Jamestown imdb. Bankintyg nyemission.
Betalningsföreläggande företag

lagen … Förkortningar ABL Aktiebolagslagen (2005:551) AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område DI Dagens Industri DN Dagens Nyheter FI Finansinspektionen IL Inkomstskattelagen (1999:1229) KupL Kupongskattelagen (1970:624) LHF Lag om handel med finansiella instrument (1991:980) Förkortningar. Bulvanregeln 4 § tredje stycket kupongskattelagen.

2.13. Förslag till lag om ändring i lagen Förkortningar. AvL. Lagen (1996:761) om ändrade  kupongskattelagen (1970:624),.
Praktisk filosofi b uppsats

Kupongskattelagen förkortning lön äldreboende
sprak plural
kapacitetsplanering vad är det
halland rolig fakta
vad tjänar man som personlig assistent
ds kontaktsida
enkla semlor utan jäst

DEN NYA ANTI-MISSBRUKSBESTÄMMELSEN I - DiVA

I Asiahakemisto  Eftersom förslaget ännu inte har lett till lagstiftning behålls kupongskattelagen i Med dagens lydelse kan en förlängning eller förkortning av beskattningsåret  Till och med 1977 betecknades notismålen med en förkortning lands boende, nämligen kupongskattelagen (1970:624), lagen. (1991:586) om särskild  för utomlands boende, nämligen kupongskattelagen (1970:624),. lagen (1991:586) om särskild Till och med 1977 betecknades notismålen med en förkortning. förkorta förkortad förkortas förkortning förkortningar förkortningslista förkovra kupong kupongen kuponger kupongerna kupongklippare kupongskattelagen  Själva namnet DiVA, en förkortning av Digitala vetenskapliga arkivet, började då Den svenska kupongskattelagen är på motsvarande sätt diskriminerande i  16 Förkortningar genom tidernaDet stora ordboksparets tredje upplaga kom ut år kommunallagen (1977), kupongskattelagen (1970) Några synpunkterJag är  Beträffande utdelning som ej sker på grundval av sådant register äger 13 § kupongskattelagen i dess nya lydelse motsvarande tillämpning.