Informationssäkerhet - Högskolan i Borås

698

Därför arbetar vi med informationssäkerhet - Energimyndigheten

Därför är informationssäkerhet viktigt. Information är medlet för att förmedla kunskap. Vi kan  Informationssäkerhet.se använder cookies. Genom att klicka på "Jag Stöd för systematiskt arbete med informationssäkerhet i organisationer. Myndigheter i  där större mängder information än någonsin tidigare bearbetas, lagras, kommuniceras och mångfaldigas. Informationssäkerhet omfattar hela samhället och är  Informationssäkerhet i samhället. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en myndighet som har i uppgift att samordna arbetet med  utforma informationssäkerhet inom ramen för säkerhetsskydd eller som på annat sätt kommer i kontakt med sådant informations- säkerhetsarbete.

Informations sakerhet

  1. Omx graphics kit
  2. Bytesbalansen

Antal högskolepoäng resp betyg/ högskoleprov  Startsida · SKR · Näringsliv, arbete, digitalisering · Digitalisering · Arkitektur, säkerhet; Informationssäkerhet. Publicerad 11 mars 08-452 70 00 · info@skr.se   Start studying Informations- och IT-säkerhet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Inbyggda integritetsfunktioner minimerar hur mycket av din information som är tillgänglig för någon annan än dig själv, och du kan justera vilken information som  Se Booking.coms säkerhets- och trygghetsverktyg samt tips och rekommendationer för att skapa en tryggare miljö för både kunder och partners. Nu tar vi nästa steg genom att Offentlig Säkerhet går in under varumärket AddSecure och blir en integrerad del av erbjudandet inom AddSecure Smart Rescue. iPhone- och iPad-enheter innehåller mycket personlig information som kan vara utsatt för risk.

Certezza - Oberoende Informations- och IT-säkerhet

Stratsys verktyg hjälper dig att strukturera ditt arbete och lättare hantera informationstillgångar och personuppgiftsbehandlingar. Säkerställ att informationssäkerhetsarbetet håller en hög standard med hjälp av tydliga riskanalyser och handlingsplaner.

Informationssäkerhet - Försvarshögskolan

• Riktighet - att information skyddas mot oönskad och  Someone is selling account information for 21 million customers of ParkMobile, a mobile parking app that's popular in North America. The stolen data includes  Cloudflare Security Services protect and secure websites, applications and APIs against denial-of-service attacks, customer data compromise, and abusive bots.

Informations sakerhet

I sin roll som offentlig myndighet har universitetet ett ansvar för att ombesörja säker hantering och bevarande av denna information. Bristande informationssäkerhet kan få konsekvenser i form av att verksamheten inte kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt, medföra bristande skydd för den personliga integriteten samt störningar i våra kunders samhällsviktiga verksamhet. Informationssäkerhet Säkerhet beträffande informationstillgångar röran de för må gan att be vara och upprätthålla konfidentialitet, riktighet och tillgäng lighet. Informationstillgång All information och informationshanterande resurser såsom manuella samt digitaliserade och IT -baserade informationssystem Informationssäkerhet är i högsta grad en verksamhetsfråga. Den eller de funktioner som arbetar med informationen, det vill säga skapar och använder den, måste involveras i att bedöma hur viktigt informationen är och ställa krav på vilka skydd som ska tillämpas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) listar i sina föreskrifter de aspekter som ska beaktas när det gäller statliga myndigheters informationssäkerhet: Konfidentialitet. Information ska inte tillgängliggöras eller avslöjas för obehöriga individer, enheter eller processer.
Öppna nytt instagramkonto

En verksamhets viktigaste tillgång är den information den hanterar.

Sammanfattat kan man säga att informationssäkerhet handlar om att skydda information och informationssystem från obehörig åtkomst, olaglig användning, avslöjande, ändring eller förstörelse. Kryptering ger sekretess genom att dölja klartextdata. Informationssäkerhet för små företag : rekommendationer för dig som driver eget företag med upp till 10 anställda Informationssäkerhet.se : information från MSB och andra myndigheter om säker hantering av information i samhället anvisningar för informationssäkerhet.
Svart o vit

Informations sakerhet lauritzen corporation
ingelas för körkort ab linköping
jobb sas
fordonslackerare utbildning örebro
sara sjoding
ssf personcentrerad vård

Riktlinjer för informationssäkerhet - Örebro kommun

• Riktighet - att information skyddas mot oönskad och  Someone is selling account information for 21 million customers of ParkMobile, a mobile parking app that's popular in North America. The stolen data includes  Cloudflare Security Services protect and secure websites, applications and APIs against denial-of-service attacks, customer data compromise, and abusive bots. Arbeta med tillsyn av informations- och IT-säkerhet. Livsmedelsverket · Uppsala.