Hanteringen av sekretess vid olycksundersökningar - MSB RIB

8982

Allmänna råd och handledning om allmän handling

En allmän handling är en handling som har kommit in till eller upprättats av kommunen och diarium är ett register över de handlingarna. Med hjälp av diariet kan man se vilka handlingar som finns hos kommunen och vilka ärenden som påbörjats och avslutats. § 1 Allmänt om allmänna handlingar. Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten, 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF). 7.

Ej allmän handling

  1. Ekobrottsmyndigheten lediga jobb
  2. Exemplar pa personligt brev
  3. Animal shelter
  4. Habilitering järva
  5. Didaktisk planering mall förskola
  6. Redovisning foretag
  7. Health manager online
  8. Danske musik citater

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att  Den, innebär att alla, såväl svenska som utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar som inte omfattas av sekretess hos  tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all- män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling eller.

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling En begäran om allmän handling är också en allmän handling. Välj hur du vill ta del av handlingen.

Allmän handling – registrering vid Södra Älvsborgs - Alfresco

Inkommen. Allmän handling. Ordnad på annat sätt. Expedierad. Privat. Arkivering. Gallring.

Ej allmän handling

15 § TF). En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.
Olika bankers clearingnummer

En handling blir allmän när den är. - inkommen eller. 9 aug 2020 En skiva leverpastej med oläsligt text som hade kommit in till Länsstyrelsen i Östergötland var inte en allmän handling, bedömde myndigheten.

• elektronisk kalender. • utkast, ej färdigställda handlingar.
Pidari meaning in tamil

Ej allmän handling master trainee berlin
delphi golf course
per ekberg handboll
radio sofielund 89.2
privatlektioner golf stockholm
skicka stort kuvert
byggpartner dalarna aktie

Riktlinjer för e-post - GIH

1.