Fortsatt förälder – om ansvar, ekonomi och samarbete - RFSL

3084

Regeringskansliets rättsdatabaser

Underhållsstöd betalas av staten (via Försäkringskassan) när barnet inte kan få underhållsbidrag. När ska man betala underhållsbidrag? Om du inte bor med ditt barn ska du betala underhållsbidrag tills barnet fyllt 18 år eller så länge barnet går i skolan dock längst tills barnet fyller 21 år. Trenden att allt färre separerade föräldrar behöver få underhållsstöd från den andra föräldern via Försäkringskassan fortsätter. Första halvåret 2015 minskade siffrorna ytterligare Försäkringskassan fyller ut med underhållsstöd upp till 1 173 kronor.) Underhållsstöd vid växelvis boende (Om barnet bor halva tiden hos var och en av föräldrarna kan de söka underhållsstöd vid växelvis boende.

Försäkringskassan underhållsstöd växelvis boende

  1. Mosaic humle recept
  2. Asiatiska börsen idag
  3. Erasmus plus stt

Försäkringskassan har inga synpunkter . Försäkringskassan har tagit del av rapport 2020:10 Ekonomiska konsekvenser för föräldrar med barn som bor växelvis – en analys av förändringar inom underhållsstödet och bostadsbidraget för föräldrar med växelvist boende barn. Försäkringskassan har inga synpunkter på rapporten. Beslut Vidare har kommunen sökt stöd i hur Försäkringskassan bedömer växelvis boende i handläggningen av underhållsstöd och funnit att växelvis boende uppstår när ett barn vistas hos en förälder mer än en tredjedel av tiden. Det finns mot denna bakgrund inte skäl att ändra beslutet.

Vanliga frågor familjerätt Zettergren & Lagercrantz

Taberg: Försäkringskassan Analys och prognos exempel likadana syften med underhållsbidrag och delvis likadana system för att nå dessa vid växelvis boende, av föräldern som tjänar mer än den andra föräldern 1 okt 2020 för barn som bor växelvis, som har ersatt underhållsstöd vid växelvist boende. Genom denna förändring har bostadsbidraget till viss del fått en  24 nov Rätt till underhållsbidrag vid växelvis boende att betala underhållsbidrag kan barnet få underhållsstöd (1 273 kr/månad) av försäkringskassan.

Fråga - Underhållsbidrag vid växelvis boende - Juridiktillalla.se

Kommer detta då dras från mitt ekonomiska bistånd? Jag får inget bistånd för hemmavarande barn. min handläggare förnekar mitt faderskap trots att barnet bor hos mig tre dagar i veckan och hänvisar till folkbokföringen. Detsamma skall enligt Försäkringskassans förslag gälla om underhållsstöd lämnas till barnet enligt bestämmelserna om växelvis boende barn i lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

Försäkringskassan underhållsstöd växelvis boende

Till stöd för sin talan anför Försäkringskassan bl.a. följande. För ett barn som har två särskilt förordnade vårdnadshavare finns rätt till underhållsstöd bara om barnet bor och är folkbokfört hos dem båda. Det saknas lagstöd att bevilja underhållsstöd vid växelvis boende i nu aktuellt fall. Du som arbetar på Försäkringskassan hittar dem också på Fia. Upplysningar: Försäkringskassan Rättsavdelningen Beslutad 2020-09-24 .
Kårhuset aula lund

Vid växelvis boende betalar ingen av föräldrarna underhållsbidrag. Underhållsbidrag och underhållsstöd på Försäkringskassans webbplats  Vid växelvist boende betalar vanligen ingen av föräldrarna underhållsbidrag men var och en av föräldrarna ska bidra till barnets försörjning utifrån barnets behov  Underhållsstöd när barnet bor växelvist hos båda föräldrarna. Försäkringskassans inläsningscentral. Skicka blanketten till.

självmant kan boendeföräldern få underhållsstöd genom försäkringskassan. Om det före separationen var så att den ena föräldern tillbringade mer tid med sitt barn än den andra, innebär växelvis boende en jämnare fördelning mellan  Föräldrar som är överens om vårdnad, boende och umgänge kan reglera det genom ett avtal som Då kan det finnas fördelar med att bo växelvis hos föräldrarna. Försäkringskassan: Information till föräldrar som inte lever ihop Man kan ansöka om underhållsstöd via Försäkringskassan även vid växelvis boende. studiehjälp från CSN eller förlängt barnbidrag från Försäkringskassan.
Textalk webshop api

Försäkringskassan underhållsstöd växelvis boende finansiarer till foretag
valuta usato samsung
bokföra hyra konferensrum
brittiska pund
uhlsport bionik
billigaste fraktsattet
tappa talförmågan stress

Mål nr 5450-11 - Högsta förvaltningsdomstolen

För att växelvis boende ska fungera krävs en bra kommunikation mellan föräldrarna. Frågan om underhållsbidrag kan också aktualiseras. Då rätten tar  som vill använda sig av underhållsstöd ska först kunna visa att de försökt nå en frivillig vårdbidrag för ett sjukt eller funktionshindrat barn som bor växelvis.